คอร์สการเรียนภาษาแบบตัวต่อตัว

คอร์สนี้ เป็นหลักสูตรการเรียนเดี่ยว  หรือเรียนกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาไปใช้งานเร่งด่วน หรือ ต้องการเน้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ

ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้งานได้ทันที
โดยการเรียนภาษาแบบส่วนตัว สามารถเลือกเนื้อหาวิชาตามจุดประสงค์ของผู้เรียน อาทิ เช่น เลือกจากหลักสูตรกลุ่มที่เปิดสอน  ตามตารางเรียนแบบกลุ่ม 

 สามารถเลือกเนื้อหาวิชาเรียนตามจุดประสงค์เฉพาะของผู้เรียนแต่ละคน ประสิทธิภาพสูง ได้ผลในระยะเวลาอันจำกัด การเรียนจะเป็นแบบเรียนตัวต่อตัว หรือเรียนส่วนตัวเป็นกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง เลือกวันและเวลาเรียน ที่สะดวกได้ สามารถเรียนชดเชย แทนวันที่ไม่สะดวกมาเรียนได้ 
ระดับของหลักสูตร 
ทุกระดับ (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate)

 หลักสูตรเฉพาะทาง 
- หลักสูตรเตรียมสอบ SAT, GRE, GMAT, CU-TEP
- ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมเรียนต่อหรือทำงานในต่างประเทศ (Get Ready course) 
- ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสัมภาษณ์งาน (English for Job Interview) 
- ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (Effective Presentation in English)
- ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง (Effective Negotiation in English)
- ภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท (Efective Telephoning in English)

 หลักสูตรการเขียนเชิงธุรกิจ(Business English Writing)

- หลักสูตรการเขียนอีเมล์ (Email English Writing) 

- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้า (English for Customer Care)

- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (English for Sales)

- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานการตลาด (English for Marketing)

- ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหารฮาลาล (English for Halal Industry) 

LIKE US ON FACEBOOK

ติดต่อเรา

 

Fanpage : www.facebook.com/Alhijrahcentre
E-mail : info@alhijrahcentre.com
Line ID : alhijrah 
Instagram : alhijrahcentre

Hotline :  086-0006544  (สำหรับสอบถามข้อมูลทั่วไป,สมัครเรียน )
โทร. 083-228 9878 (สำหรับลูกค้าองค์กร)